Tiêu đề:

Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc năm 2019

Nội dung:

 

 

VĂN BẢN 

 
 

 

PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA VÀ BẢNG HỎI 

 
 

 

CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN

 

Trailer tuyên truyền, cổ động Điều tra thu thập thông tin về thực trạng KTXH của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

 

Hỏi đáp về Điều tra thu thập thông tin về thực trạng KTXH của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 (Định dạng MP3)

 

  Tiếng Kinh

  Tiếng Ê-đê

  Tiếng Tày, Nùng

  Tiếng Mông

  Tiếng Khơ-me

 

Hỏi đáp về  Điều tra thu thập thông tin về thực trạng KTXH của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 (Định dạng Word)

 

 

  

TIN TỨC

 

Ra quân điều tra thực trạng kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lễ ra quân Điều tra thu thập thông tin thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 tại tỉnh Sơn La

 

ItemPreview