THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 1066/QĐ-BKH
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 10/16/2006
Ngày hiệu lực: 10/16/2006
Người ký: Bộ trưởng Bộ KH & ĐT Võ Hồng Phúc