THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 101/2003/ND-CP
Loại văn bản: Decree
Cơ quan ban hành: Government
Ngày ban hành: 9/3/2003
Ngày hiệu lực: 9/19/2003
Người ký: Phan Van Khai