THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 718/QĐ-TCTK
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thống kê
Ngày ban hành: 11/2/2011
Ngày hiệu lực: 11/2/2011
Người ký: Tổng Cục trưởng Đỗ Thức