THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 122/QĐ-TCTK
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thống kê
Ngày ban hành: 2/20/2008
Ngày hiệu lực: 2/20/2008
Người ký: Thứ trưởng Bộ KH & ĐT kiêm TCT TCTK Nguyễn Đức Hòa