THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 417B /QĐ-TCTK
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thống kê
Ngày ban hành: 7/19/2012
Ngày hiệu lực: 7/19/2012
Người ký: Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Liệu