THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 644/QĐ-TCTK
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thống kê
Ngày ban hành: 6/24/2013
Ngày hiệu lực: 6/24/2013
Người ký: Tổng Cục trưởng Đỗ Thức