THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 895/QĐ-TCTK
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thống kê
Ngày ban hành: 9/3/2013
Ngày hiệu lực: 9/3/2013
Người ký: Tổng Cục trưởng Đỗ Thức