THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 10/CT-TTg
Loại văn bản: Chương trình hành động
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 4/29/2014
Ngày hiệu lực: 4/29/2014
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng