THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 9078/BKHĐT-NHNN-BTC-BCT
Loại văn bản: Chương trình hành động
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 12/2/2014
Ngày hiệu lực: 12/2/2014
Người ký: Thứ trưởng Phạm Quang Vinh, Thống đốc Nguyễn Văn Bình, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng