THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 1433/QĐ-TCTK
Loại văn bản: Chương trình hành động
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thống kê
Ngày ban hành: 12/27/2014
Ngày hiệu lực: 12/27/2014
Người ký: Phó Tổng cục Trưởng Nguyễn Văn Liệu