THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 38/2009/QD-TTg
Loại văn bản: Decree
Cơ quan ban hành: Government
Ngày ban hành: 3/9/2009
Ngày hiệu lực:
Người ký: Nguyen Tan Dung