THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 312/QD-TTg
Loại văn bản: Decree
Cơ quan ban hành: Government
Ngày ban hành: 3/2/2010
Ngày hiệu lực:
Người ký: Nguyen Sinh Hung