THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 39/2010/QĐ-TTg
Loại văn bản: Decree
Cơ quan ban hành: Government
Ngày ban hành: 5/11/2010
Ngày hiệu lực:
Người ký: Nguyen Tan Dung