THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 56/2011/QD-TTg
Loại văn bản: Decree
Cơ quan ban hành: Government
Ngày ban hành: 10/14/2011
Ngày hiệu lực:
Người ký: Nguyen Tan Dung