THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 1803/QD-TTg
Loại văn bản: Decree
Cơ quan ban hành: Government
Ngày ban hành: 10/18/2011
Ngày hiệu lực:
Người ký: Nguyen Tan Dung