THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 602/BKHDT-TCTK
Loại văn bản: Chương trình hành động
Cơ quan ban hành: General Statistics Office
Ngày ban hành: 2/9/2012
Ngày hiệu lực:
Người ký: Bui Quang Vinh