THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 34/2013/QD-TTg
Loại văn bản: Decree
Cơ quan ban hành: Government
Ngày ban hành: 6/4/2013
Ngày hiệu lực:
Người ký: Nguyen Tan Dung