THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 02/2012/TT-BKHDT
Loại văn bản: Chương trình hành động
Cơ quan ban hành: General Statistics Office
Ngày ban hành: 4/4/2012
Ngày hiệu lực:
Người ký: Bui Quang Vinh