THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 395/QĐ-BKHĐT
Loại văn bản: Decree
Cơ quan ban hành: General Statistics Office
Ngày ban hành: 3/30/2012
Ngày hiệu lực:
Người ký: Bui Quang Vinh