THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 79/2013/NĐ-CP
Loại văn bản: Decree
Cơ quan ban hành: Government
Ngày ban hành: 7/19/2013
Ngày hiệu lực:
Người ký: Nguyen Tan Dung