THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 28/2011/QD-TTg
Loại văn bản: Decree
Cơ quan ban hành: Government
Ngày ban hành: 11/17/2011
Ngày hiệu lực: 7/1/2011
Người ký: Prime Minister Nguyen Tan Dung