THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 680/QD-BKHDT
Loại văn bản: Decree
Cơ quan ban hành: Government
Ngày ban hành: 5/28/2014
Ngày hiệu lực: 5/28/2014
Người ký: Minister Bui Quang Vinh