THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 93/2007/NĐ-CP
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 6/4/2007
Ngày hiệu lực:
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng