THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 45/2009/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 3/27/2009
Ngày hiệu lực:
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng