THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 676/QĐ-BKH
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 5/25/2009
Ngày hiệu lực:
Người ký: Bộ trưởng Võ Hồng Phúc