THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 03/2008/QĐ-BNV
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 11/12/2008
Ngày hiệu lực:
Người ký: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn