THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 03/2009/TTLT-BNV-BKH&ĐT
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 6/24/2009
Ngày hiệu lực:
Người ký: Bộ trưởng bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn