THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 1074 /QĐ-TCTK
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thống kê
Ngày ban hành: 12/16/2008
Ngày hiệu lực:
Người ký: Nguyễn Đức Hoà