THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 03/2010/NĐ-CP
Loại văn bản: Chương trình hành động
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 1/13/2010
Ngày hiệu lực:
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng