THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 312/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 3/2/2010
Ngày hiệu lực: 3/2/2010
Người ký: Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng