THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 43/2010/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 6/2/2010
Ngày hiệu lực: 7/20/2010
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng