THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 39/2010/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 5/11/2010
Ngày hiệu lực: 7/1/2010
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng