THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 415/QĐ-TCTK
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thống kê
Ngày ban hành: 6/14/2010
Ngày hiệu lực: 6/14/2010
Người ký: Phó Tổng cục trưởng Đỗ Thức