THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 54/2010/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 8/24/2010
Ngày hiệu lực: 10/10/2010
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng