THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 77/2010/QĐ-TTg
Loại văn bản: Chương trình hành động
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 11/30/2010
Ngày hiệu lực: 1/15/2011
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng