THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 28/2011/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 5/17/2011
Ngày hiệu lực: 7/1/2011
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng