THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 1075/QĐ-BKHĐT
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 7/26/2011
Ngày hiệu lực: 7/26/2011
Người ký: Võ Hồng Phúc