THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 56/2011/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 10/14/2011
Ngày hiệu lực: 12/1/2011
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng