THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 07/2012/NĐ-CP
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 2/9/2012
Ngày hiệu lực: 4/5/2012
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng