THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 02/2012/TT-BKHĐT
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 4/4/2012
Ngày hiệu lực: 6/1/2012
Người ký: Bộ trưởng Bùi Quang Vinh