THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 602/BKHĐT-TCTK
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 2/9/2012
Ngày hiệu lực: 2/9/2012
Người ký: Bộ trưởng Bùi Quang Vinh