THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 395/QĐ-BKHĐT
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 3/30/2012
Ngày hiệu lực: 3/30/2012
Người ký: Bùi Quang Vinh