THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 803/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 6/28/2012
Ngày hiệu lực: 6/28/2012
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng