THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 02/2011/TT-BKHĐT
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 1/10/2011
Ngày hiệu lực: 3/1/2011
Người ký: Bộ trưởng Bộ KH & ĐT Võ Hồng Phúc