THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 39/2011/TT-BGDĐT
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 9/15/2011
Ngày hiệu lực: 11/1/2011
Người ký: Bộ trưởng Bộ GD & ĐT Phạm Vũ Luận