English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Hội thảo chỉ tiêu Dân số, lao động và việc làm trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững tại Việt Nam (11:06 03/04/2018)

Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ các cơ quan Việt Nam trong việc cung cấp và sử dụng số liệu, bằng chứng có chất lượng dân số và phát triển phục vụ xây dựng và giám sát thực hiện các chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam, giai đoạn 2017-2021” (VNM9P03) do quỹ Dân số Liên Hợp quốc (UNFPA) tài trợ, sáng ngày 03 tháng 4 năm 2018, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với UNFPA đã tổ chức “Hội thảo chỉ tiêu Dân số, lao động và việc làm trong Hệ thống chỉ tiêu Thống kê phát triển bền vững tại Việt Nam”.

Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có ông Lê Bạch Dương, trợ lý Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam; ông Tite Habiyakare, chuyên gia Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) khu vực Châu Á Thái Bình Dương; bà Miranda Kwong, chuyên gia kinh tế lao động ILO tại Việt Nam; đại diện các Bộ, Ban ngành có liên quan; các diễn giả trong nước và quốc tế; đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc TCTK.

Trong chương trình Hội thảo, các đại biểu lần lượt được nghe các báo cáo: (1) Kết quả ra soát, so sánh dữ liệu đặc tả (metadata) của các chỉ tiêu thống kê dân số thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp quốc  và Hệ thống chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam (V-SDGs); (2) Đề xuất các chỉ tiêu thống kê dân số trong V-SDGs; (3) Các chỉ tiêu về lao động việc làm trong SDGs và V-SDGs.

Bước đầu TCTK đã có những đánh giá về thực trạng dữ liệu theo kết quả rà soát 232 chỉ tiêu toàn cầu: 123 chỉ tiêu khả thi, 89 chỉ tiêu sẵn có, 13 chỉ tiêu có sẵn trong Niên giám, 76 chỉ tiêu phải biên soạn, 143 chỉ tiêu chưa có số liệu, 109 chỉ tiêu khó áp dụng tại Việt Nam, 21 chỉ tiêu có liên quan đến 21 Bộ, Ngành. Trong đó, thực trạng dữ liệu liên quan đến chỉ tiêu dân số: 34 chỉ tiêu theo khung toàn cầu, 21 chỉ tiêu khả thi, 13 chỉ tiêu khó áp dụng, 18 chỉ tiêu sẵn có, 16 chỉ tiêu chưa có. Hội thảo cũng đưa ra đề xuất 17 chỉ tiêu SDG liên quan đến dân số.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp quan trọng, đây sẽ là cơ sở để TCTK bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam, tiến tới trình Thủ tướng Chính phủ và chính thức ban hành theo lộ trình vào cuối năm 2018.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo

 

Ông Lê Bạch Dương, trợ lý Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

 

 

 
CÁC TIN KHÁC
  Hội nghị công bố Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam (19/03/2019)
  Tổng quan chung về Bộ chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam (19/03/2019)
  Thông cáo báo chí Hội nghị Công bố Bộ chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam (19/03/2019)
  Hội thảo khoa học về khu vực kinh tế phi chính thức và hoạt động tự sản tự tiêu (15/03/2019)
  Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (14/03/2019)