English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
10 sự kiện nổi bật của Ngành Thống kê trong năm 2019 (16:37 27/12/2019)

1. Đổi mới công nghệ thực hiện Tổng điều tra

 

Tổ chức thành công Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 bằng công  nghệ CAPI, bằng công nghệ này đã nâng cao hiệu quả việc giám sát và chất lượng thông tin điều tra, rút ngắn thời gian xử lý, cung  cấp kịp thời kết quả  Tổng điều  tra cho Quốc hội, Chính phủ các địa phương; tiết kiệm ngân sách nhà nước.

 

2. Thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành

 

Cung cấp thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ kịp thời phục vụ cho đánh giá tình hình, chỉ đạo điều hành của Chính phủ và các địa phương và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đại hội Đảng các cấp ở địa phương.

 

3. Đánh giá lại quy mô GDP

 

Đánh giá lại quy mô GDP đã nhận dạng được bức tranh kinh tế - xã hội của đất nước xác thực và rõ nét hơn, phản ánh thay đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu tiêu dùng, kết quả đánh giá lại GDP giúp Chính phủ có chính sách sát thực hơn, hiệu quả hơn.

 

4. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác thống

 

Ứng dụng CNTT trong công tác thống kê ngày càng mở rộng và hiệu quả trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất thông tin thống kê. Với kết quả ứng dụng CNTT, năm 2019 Tổng cục Thống kê được vinh danh là “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc” do Hội truyền thông số Việt Nam trao tặng.

 

5. Chính phủ ban hành công cụ đánh giá chất lượng thống

 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí chất lượng Thống kê nhà nước đến năm 2030, việc áp dụng Bộ tiêu chí giúp cho Hệ thống thống kê nhà nước đánh giá chất lượng thông tin thống kê tại tất cả các công đoạn sản xuất số liệu, nâng cao tính công khai minh bạch của thông tin thống kê.

 

6. Hoàn thiện môi trường pháp lý thống

 

Ban hành chế độ báo cáo ngành Thống kê áp dụng từ năm 2019 tại Thông   tư số 01/2019/TT-BKHĐT ngày 04/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Việc ban hành chế độ báo cáo ngành Thống kê bổ sung nguồn thông tin đầu  vào tính các chỉ tiêu thống kê do Tổng cục Thống kê trực tiếp chịu trách nhiệm biên soạn, đồng thời cung cấp nguồn thông tin quan trọng nâng cao khả năng phân tích của thông tin thống kê, làm rõ những yếu tố tác động, sự thay đổi và xác định xu hướng của hiện tượng kinh tế - xã hội.

 

7. Phát huy hiệu quả công tác truyền thông

 

Trong năm 2019, bên cạnh họp báo công bố tình hình kinh tế-xã hội hàng quý, Tổng cục Thống kê đã tăng cường tổ chức họp báo và tọa đàm với đội ngũ phóng viên, biên tập viên, các nhà khoa học về những chủ đề cơ quan Thống kê thực hiện được xã hội quan tâm như: Khu vực kinh tế chưa được quan sát; Đánh giá lại quy mô GDP; Năng suất lao động quốc gia… Đổi mới công tác truyền thông, nâng cao chất lượng thông cáo báo chí, sử dụng hình ảnh (Infographic) phản ánh các chỉ tiêu thống kê. Qua đó các Bộ, ngành, địa phương và đông đảo người dân hiểu, sử dụng hiệu quả thông tin thống kê, biến thông tin thống kê thành tri thức của người sử dụng.

 

8. Tổ chức và tham dự các hội nghị quan trọng của Chính phủ

Tổ chức thành công Hội nghị Chính phủ về năng suất lao động quốc gia, từ đó Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia, để các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, hiệu quả, từ đó nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Biên soạn tài liệu làm căn cứ để Chính phủ tổ chức Hội nghị các vùng kinh tế trọng điểm và ban hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm trong thời gian tới.

9. Thực hiện hiệu quả các đề án quan trọng của Ngành

Xây dựng và triển khai thực hiện nhiều đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm nâng cao chất lượng sản xuất thông tin thống kê như: Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu GRDP; Đề án thống kê khu vực kinh tế  chưa được  quan sát; Đề án ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin – truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là những Đề án có ý nghĩa quan trọng thực hiện mục tiêu của Ngành: “Nâng cao năng lực, ứng dụng phương pháp và công nghệ tiên tiến, phục vụ thông tin thống kê tốt hơn”.

10. Hợp tác quốc tế về thống kê đi vào thực chất

 

Công tác đối ngoại trong lĩnh vực thống kê đi vào chiều sâu, hợp tác song phương với cơ quan Thống kê quốc gia Ý, Nhật Bản đi vào thực Chất và hiệu quả giúp nâng cao năng lực hệ thống thống kê Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê và phổ biến thông tin thốngkê; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt vai trò chủ tịch ASEAN về thống kê trong năm 2020; Chia sẻ kinh nghiệm thống kê và giúp đào tạo nghiệp vụ thống kê cho Cơ quan Thống kê quốc gia Srilanca, Nêpan và cơ quan Thống kê Lào.

 

 

 
CÁC TIN KHÁC
  Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng cục Thống kê và Trường Đại học Kinh tế quốc dân (13/07/2020)
  Tổng cục Thống kê họp báo công bố tình hình lao động việc làm quý II và 6 tháng đầu năm 2020 (10/07/2020)
  Báo cáo tác động của dịch COVID-19 đến tình hình lao động việc làm tại Việt Nam (10/07/2020)
  Thông cáo báo chí Tình hình Lao động việc làm Quý II và 6 tháng đầu năm 2020 (10/07/2020)
  Thông cáo báo chí Tình hình Lao động việc làm Quý I và 4 tháng đầu năm 2020 (10/07/2020)