English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Tạp chí Con số và Sự kiện 
Tạp chí Con số và Sự kiện số 11/2018 (536)

CON SỐ VÀ SỰ KIỆN

Tạp chí của Tổng cục Thống kê

ISNN 0866-7322. Số 11/2018 (536)

Ra hàng tháng. Năm thứ 57

 

HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀNH

Phiên họp thứ nhất về công tác chuẩn bị thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Sơ kết 2 năm thực hiện qui chế phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tổng cục Thống kê

Hội thảo phổ biến hoạt động của Ủy ban Thống kê cộng đồng ASEAN

Chú trọng công tác thống kê giúp nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành hoạt động ngân hàng

¨ ThS. HOÀNG THỊ QUỲNH MAI

KINH TẾ - XÃ HỘI

Tình hình kinh tế - xã hội cả nước 11 tháng năm 2018

Cân đối lúa gạo và biện pháp sử dụng đất lúa tối ưu tại Việt Nam

¨ ThS. LÊ TRUNG HIẾU – ĐOÀN THỊ HỒNG HẠNH

Phát triển các khu kinh tế tại Việt Nam: Thế và lực mới

¨ ThS. HOÀNG THỊ THU THỦY

Doanh nghiệp Việt trước phòng vệ thương mại

¨ ThS. ĐẶNG THỊ THƯ

Tây Bắc: Vai trò đội ngũ tri thức vùng trong phát triển xã hội bền vững

¨ ThS. NGUYỄN THẾ HÙNG

Tin địa phương

Huyện Mường Ảng – Vươn lên thoát nghèo

¨ HOÀNG THANH HẢI

Ngành Công thương Điện Biên: Duy trì tăng trưởng, tạo đà phát triển kinh tế

¨ NGUYỄN VĂN TƯỞNG

Ngành Thuế Điện Biên: Phấn đấu trở thành cơ quan thuế hiện đại, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả

¨ BÙI MẠNH CHUYỂN

Ban quản lý dự án các công trình huyện Tủa Chùa: Sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư

KẾT QUẢ TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ 2017

Bức tranh rõ nét về hoạt động gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài

¨ BÍCH NGỌC

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Đà Nẵng: Chung tay xây dựng Nông thôn mới

¨ LINH ĐẠT

Nam Định: Xây dựng nông thôn mới hướng tới sự hài lòng của người dân

¨ MINH THƯ

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Chỉ số phát triển con người của Việt Nam

¨ ThS. PHẠM LINH GIANG

QUỐC TẾ

Thực trạng thu hút FDI toàn cầu 2018

¨ PGS. TRẦN THỊ LAN HƯƠNG

SÁCH HAY THỐNG KÊ

Sách hay Thống kê: “Thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam so với các nước trong khu vực”

Thực trạng công nghiệp Việt Nam

VUI VUI… THỐNG KÊ

THÁI BÌNH - TIỀM NĂNG VÀ CƠ HỘI HỢP TÁC ĐẦU TƯ

Thái Bình: Đổi mới cơ chế, hút vốn đầu tư vào phát triển nông nghiệp, nông thôn

¨ PHẠM VĂN DỤNG

Ngành Giao thông vận tải Thái Bình: Đi trước mở đường, tạo nền móng vững chắc phát triển kinh tế - xã hội

¨ PHẠM QUANG ĐỨC

Tiền Hải: Bứt phá trở thành vùng kinh tế trọng điểm của Thái Bình

¨ TRẦN MINH TIẾN

Huyện Vũ Thư: Thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững

¨ LẠI TRƯỜNG SƠN

 

Nội dung tóm tắt một số bài trong số 11/2018

 

PHIÊN HỌP THỨ NHẤT VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THỰC HIỆN

TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

Thực hiện Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 06/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 và Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, chiều ngày 19/11/2018, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và Nhà ở Trung ương (BCĐ TĐT) đã tổ chức họp phiên thứ nhất nhằm rà soát công tác chuẩn bị thực hiện Tổng điều tra. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và Nhà ở Trung ương chủ trì cuộc họp với sự tham dự của các thành viên Ban chỉ đạo là đại diện các Bộ, ngành Trung ương; Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) và một số cơ quan thông tấn báo chí.

Tại buổi họp, ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Ủy viên thường trực BCĐ TĐT đã trình bày báo cáo kết quả chuẩn bị thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Theo đó, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo hoàn thành một số công việc chuẩn bị cho Tổng điều tra gồm: (1) Hoàn thiện cơ sở pháp lý thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở; (2) Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương các cấp, tại địa phương và các Bộ; (3) Hoàn thiện thiết kế Tổng điều tra gồm các nội dung: Xác định nội dung Tổng điều tra và hoàn thiện phiếu điều tra thống kê; Phân chia địa bàn điều tra và vẽ sơ đồ nền xã/phường; Thiết kế mẫu trong Tổng điều tra; Xác định phương pháp và hình thức thu thập thông tin; Xây dựng kế hoạch tuyên truyền của Tổng điều tra; Cập nhật và bổ sung thường xuyên kế hoạch thực hiện Tổng điều tra; (4) Xây dựng các văn bản và tài liệu hướng dẫn; (5) Tổ chức các Hội nghị tập huấn tại Trung ương và địa phương về công tác quản lý và lập bảng kê hộ; (6) Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Tổng điều tra.

Báo cáo cũng nhấn mạnh những công việc sẽ thực hiện trong thời gian tới và đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm thực hiện thành công Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; những kiến nghị cải tiến phương pháp thu thập thông tin từ dữ liệu hành chính để tiến tới không thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2029.

Phát biểu tại buổi họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong điều kiện nước ta chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong đó có đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2010 - 2020, và xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong 10 năm tới giai đoạn 2021- 2030. Đồng thời, cuộc Tổng điều tra này sẽ cung cấp thông tin cho việc đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 của đất nước. Kết quả cuộc Tổng điều tra cũng góp phần tạo cơ sở giám sát hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trương ương 6 khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên hợp quốc.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được thực hiện trong bối cảnh kinh tế - xã hội nước ta có bước phát triển mạnh mẽ so với 10 năm trước đây, đặc biệt là sự phát triển của công nghệ thông tin trong sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Phó Thủ tướng yêu cầu tổ chức thực hiện Tổng điều tra phải đạt hiệu quả, dữ liệu đầu ra đầy đủ và chính xác nhất trong thời gian ngắn nhất với chi phí tiết kiệm. Các dữ liệu đầu ra cần lồng ghép phản ánh các vấn đề liên quan tới dân tộc, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo… cũng như làm rõ nhiều chỉ tiêu phục vụ cho xây dựng và triển khai chính sách về dân cư nông thôn, lao động nông nghiệp, dân số với tình trạng di dân tự do của các tỉnh, thành phố, nhà ở người có công, nhà ở của người thu nhập thấp… để từ đó làm rõ chất lượng dân số, chất lượng cuộc sống của người dân.

Buổi họp cũng dành nhiều thời gian để các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo về công tác chuẩn bị của từng Bộ, ngành, cũng như sự phối hợp giữa các Bộ, ngành với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Các Bộ, ngành đồng ý với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc phối hợp chặt chẽ thực hiện những công việc có liên quan, nhằm thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra. Trong đó, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đảm bảo đường truyền mạng thông tin thông suốt giữa các cấp từ Trung ương đến địa phương trong thời gian điều tra thực địa, và hỗ trợ việc gửi tin nhắn tuyên truyền về Tổng điều tra đến các thuê bao trong nước…

Kết luận tại buổi họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao sự chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng và những điểm mới trong Tổng điều tra lần này của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê, cũng như sự tích cực chủ động phối hợp của các Bộ, ngành trong việc chuẩn bị cho Tổng điều tra. Cùng với đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành tiếp tục tăng cường phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra. Cụ thể, Bộ Tài chính cấp đủ và kịp thời kinh phí, đảm bảo Tổng điều tra được thực hiện theo đúng kế hoạch và tiến độ đề ra; Bộ Thông tin và Truyền thông đảm bảo sự thông suốt về đường truyền mạng trong thời gian điều tra, đảm bảo về vấn đề an ninh mạng, bảo mật thông tin trong quá trình thực hiện. Phó Thủ tướng đồng ý với những đề xuất của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương, đặc biệt là việc tổ chức họp trực tuyến vào tháng 3/2019 giữa Ban Chỉ đạo Trung ương với các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, trong đó có sự tham gia của cấp ủy tại các địa phương, nhằm quán triệt và giao nhiệm vụ thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019./.

 

SƠ KẾT 2 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ TỔNG CỤC THỐNG KÊ

 

Chiều 8/11/2018, tại trụ sở cơ quan Tổng cục Thống kê, Tổng cục Thống kê đã tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện qui chế phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với Tổng cục Thống kê. Tham dự buổi họp, về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) có Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng; các Thứ trưởng: Nguyễn Văn Trung, Lê Quang Mạnh; Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm; các Phó Tổng cục trưởng: Vũ Thanh Liêm, Phạm Quang Vinh, Nguyễn Thị Hương cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê. Về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN và PTNT) có Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường; Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cùng lãnh đạo một số cục, tổng cục, viện, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại buổi họp, các đại biểu tham dự được nghe: Báo cáo đánh giá 2 năm thực hiện quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Thống kê; Báo cáo hiệu quả chuyển dịch cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2013 - 2017; Báo cáo cân đối lúa, gạo và biện pháp sử dụng đất lúa tối ưu ở Việt Nam.

Báo cáo sơ kết 2 năm cho thấy, công tác phối hợp giữa hai cơ quan trong hoạt động thống kê đã được thực hiện nghiêm túc và nâng tầm, thể hiện trên một số hoạt động: Xây dựng văn bản pháp lý; phối hợp trong điều tra và Tổng điều tra thống kê; chia sẻ thông tin thống kê cũng như các hoạt động phối hợp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ… Tuy nhiên việc trao đổi, chia sẻ thông tin, số liệu đôi lúc còn chưa kịp thời, một số khái niệm chỉ tiêu thống kê còn chưa thống nhất về phạm vi; việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Thống kê còn chưa đồng bộ, chặt chẽ…Để cơ chế phối hợp thực hiện hiệu quả hơn, hai cơ quan cần duy trì chế độ họp định kỳ hàng năm hoặc đột xuất để rà soát, thẩm định số liệu, cập nhật nội dung Qui chế, cần có văn bản chỉ đạo các đơn vị xây dựng qui chế phối hợp chia sẻ thông tin giữa 2 cơ quan cấp tỉnh, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ trong công tác thu thập thông tin, thống nhất các chỉ tiêu báo cáo…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng đánh giá  cao và chúc mừng  sự chuyển biến thực sự hiệu quả của ngành Nông nghiệp trong thời gian gần đây, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của nền kinh tế cả nước. Bộ trưởng Bộ KHĐT nhấn mạnh, Bộ NN và PTNN là cơ quan có sự phối hợp hiệu quả, tích cực, chủ động với TCTK, cho thấy vai trò, vị trí của Ngành Thống kê đối với nền kinh tế nói chung, với ngành Nông nghiệp nói riêng; Đảng, Nhà nước, Chính phủ và lãnh đạo Bộ KHĐT cũng nhận thức rất rõ công tác thống kê rất quan trọng cho cả người nghiên cứu, hoạch định, quản lý Nhà nước… cung cấp cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác, khách quan, trung thực. Thời gian vừa qua, những người làm công tác thống kê đã hoàn thành rất nhiều công việc quan trọng, từ góc độ thống kê đề xuất nhiều giải pháp hữu hiệu, nhận định khách quan. Bộ trưởng Bộ KHĐT đánh giá cao, hoan nghênh sự hợp tác hiệu quả giữa Bộ NN và PTNT với TCTK, sự hợp tác này hỗ trợ, bổ sung cho nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ theo hướng chính qui hiện đại, khắc phục sự chệnh lệch số liệu giữa các ngành. Bộ trưởng cũng đánh giá cao các báo cáo hiệu quả chuyển đổi cơ cấu ngành Nông, lâm nghiệp và thủy sản; báo cáo cân đối lúa gạo và biện pháp sử dụng đất lúa tối ưu ở Việt Nam, đây là cơ sở quan trọng dựa trên thực tiễn được thống kê bằng số liệu, rất hữu ích cho việc quản lý, điều hành, hoạch định chính sách…

Tiếp lời Bộ trưởng Bộ KHĐT, Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Nguyễn Xuân Cường cũng chúc mừng, đánh giá cao những thành quả mà ngành Kế hoạch Đầu tư đã đạt được, thể hiện trên các lĩnh vực: Phân bổ kế hoạch nguồn nhân lực theo cách thức định dạng mới, khoa học, sát thực tiễn; là ngành kinh tế giường cột định hướng cho quá trình tái cơ cấu 3 khu vực kinh tế của Việt Nam; làm tốt vai trò điều phối, tham mưu cho Chính phủ ban hành các Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội cũng như các báo cáo nguồn lực. Về việc phối hợp giữa Bộ NN và PTNT và TCTK, Bộ trưởng khẳng định tầm quan trọng của công tác thống kê, coi trọng công tác thống kê, thống kê đúng sẽ tham mưu cho việc hoạch định chủ trương chính sách đúng, mà tham mưu, hoạch định đúng coi như “thắng lợi” trong quản lý điều hành. Xuất phát từ nhận thức đó, Bộ NN và PTNT và TCTK có những phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo các đơn vị thực hiện hiệu quả, coi thống kê là giải pháp vô cùng quan trọng cho công tác tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, là công cụ hiệu quả nhận diện thực tế sát thực tiễn. Bộ trưởng đánh giá cao sự phối hợp chia sẻ giữa 2 cơ quan, đã đạt được kết quả bước đầu, thống nhất ở nhận thức, đánh giá, sát với thực tiễn để đưa ra những số liệu đánh giá thành quả của sản xuất, quá trình vận động của tái cơ cấu ngành. Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ NN và PTNT phối hợp chặt chẽ với TCTK, không chủ quan với kết quả bước đầu, để việc gì tốt làm tốt hơn, việc gì chưa làm thì quyết liệt làm, cần có những tổng kết sâu hơn, kỹ hơn để tham mưu chiến lược cho quá trình tái cơ cấu, cần tham chiếu nhiều yếu tố hơn.

Đáp từ 2 Bộ trưởng, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Bích Lâm thay mặt ngành Thống kê cảm ơn sự tham dự chỉ đạo, những đánh giá của 2 Bộ trưởng và khẳng định ngành Thống kê luôn ý thức làm thế nào để có số liệu thống kê chính xác, trung thực nhất phục vụ kịp thời cho sự lãnh đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, các Bộ, ngành.

Tổng cục trưởng cũng mong muốn tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ NN và PTNN và TCTK, cũng như tiếp tục nhận được sự quan tâm của Bộ trưởng Bộ KHĐT và Bộ trưởng Bộ NN và PTNN.

Buổi họp kết thúc tốt đẹp trong tinh thần hợp tác, chia sẻ vì sự phát triển chung./.

 

PHÁT TRIỂN CÁC KHU KINH TẾ TẠI VIỆT NAM: THẾ VÀ LỰC MỚI

 

ThS. Hoàng Thị Thu Thủy

Những thành công đáng ghi nhận

Được khởi xướng từ Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI (năm 1986), đến nay, các KKT, KCN luôn được xác định là một trong những hướng đi chiến lược của Việt Nam nhằm kêu gọi các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Hiện nay, Việt Nam đang có 6 mô hình KKT, gồm: Khu chế xuất, Khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghệ thông tin tập trung, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.(…)

Nhìn chung, các KKT, KCN là những điểm, vùng động lực góp phần đáng kể cho tái cơ cấu, phát triển công nghiệp nói riêng và toàn nền kinh tế nói chung. Với  việc hình thành các KKT, KCN, mặt bằng công nghệ sản xuất của các ngành công nghiệp được nâng lên đáng kể. Cùng với sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đưa vào Việt Nam các công nghệ sản xuất và kỹ năng mới, có trình độ khoa học kỹ  thuật cao. (…)

Những đột phá cần có

Theo các chuyên gia kinh tế, để phát triển hiệu quả và hài hòa mục tiêu theo yêu cầu phát triển bền vững các KKT và KCN, cần có những đột phá mạnh mẽ hơn về định hướng phát triển và quản lý Nhà nước, nhất là về xúc tiến đầu tư; cơ cấu ngành nghề, cơ cấu công nghệ; phát triển đồng bộ các cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào; bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền lợi người lao động và thúc đẩy chuyển giao công nghệ, liên kết chuỗi cung ứng gắn với phân loại các khu công nghiệp và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, của vùng lãnh thổ… (…)

Ngoài ra, cần quản lý sát sao quỹ đất và cân nhắc tính hai mặt của các ưu đãi thuế, đối phó hiệu quả với các hành vi chuyển giá, trốn thuế. Đặc biệt, việc tìm kiếm, lựa chọn và trao quyền đầu tư phát triển cho một, hoặc nhóm các nhà đầu tư thực hiện các cơ chế đặc thù theo định hướng mô hình tổ chức và mục tiêu dài hạn, nhằm định hình chuỗi cung ứng mới là rất quan trọng để có sự đột phá trong phát triển các KKT và KCN thời gian tới…/.

 

THỰC TRẠNG THU HÚT FDI TOÀN CẦU 2018

PGS. Trần Thị Lan Hương

 

Theo các chuyên gia kinh tế thế giới, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên toàn cầu sẽ sụt giảm trong năm 2018 do những lo ngại về chiến tranh thương mại, chính sách bảo hộ thương mại và những bất ổn về chính trị. Dự báo, thu hút FDI toàn cầu năm 2018 sẽ chỉ tăng nhẹ ở mức dưới 10%, thấp hơn mức trung bình trong vòng 10 năm qua.

FDI toàn cầu sụt giảm mạnh

Theo Báo cáo Đầu tư Thế giới năm 2018 của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu trong năm 2017 giảm 23% xuống 1,4 nghìn tỷ USD, so với mức 1,9 nghìn tỷ USD của năm 2016. (…)

Sự sụt giảm mạnh FDI toàn cầu đang là mối lo ngại lớn đối với các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới, đặc biệt là tại các quốc gia đang phát triển. Hệ quả của sự sụt giảm đầu tư là hoạt động mở rộng sản xuất kinh doanh toàn cầu bị chậm lại, tác động tiêu cực đến triển vọng của các nước đang phát triển trong nỗ lực thu hút đầu tư nâng cao công suất sản xuất. Tuy nhiên, hiện nhiều quốc gia vẫn nỗ lực phát huy những thế mạnh riêng, đồng thời tiến hành nhiều cải cách, nhằm nâng cao sức cạnh tranh và thu hút giới đầu tư nước ngoài.

Một số điểm sáng trong thu hút FID toàn cầu

Trong danh sách các quốc gia đứng hàng đầu thế giới về thu hút FDI phải kể đến Singapore. Mặc dù không sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên nào, song quốc đảo này được đánh giá là quốc gia vô cùng thân thiện với doanh nghiệp, khi xếp thứ hai trong bảng xếp hạng “dễ kinh doanh” của Ngân hàng Thế giới (WB) và đang giữ vị thế là một trong những trung tâm tài chính quan trọng bậc nhất thế giới. (…)

Tại khu vực châu Âu, Hà Lan cũng là một trong những quốc gia thu hút FDI hàng đầu thế giới. Không chỉ sở hữu hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển và lực lượng lao động chất lượng cao, Hà Lan còn điều hành một nền kinh tế năng động, với nhiều lĩnh vực tiềm năng như kinh doanh nông sản, công nghệ thông tin, hóa chất, máy móc, thương mại, viễn thông và môi giới tài chính. (…)

Tại khu vực châu Phi, Ghana là quốc gia duy nhất tại “lục địa đen” nằm trong danh sách 10 quốc gia thu hút FDI hàng đầu thế giới. Mặc dù được biết đến là quốc gia sản xuất ca cao hàng đầu thế giới, song vàng vẫn được coi là sản phẩm xuất khẩu quan trọng nhất của nước này. Đáng chú ý, việc phát hiện dự trữ dầu quan trọng ngoài khơi năm 2007 đã giúp cho Ghana thay đổi tình hình đầu tư. Nhiều công ty châu Âu đã đổ tiền vào quốc gia này trong lĩnh vực khai thác dầu khí. Theo nhận định JP Morgan, Ghana sẽ đóng góp lớn vào sự phát triển của khu vực châu Phi./.

 

THÁI BÌNH: ĐỔI MỚI CƠ CHẾ, HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

 

Phạm Văn Dụng

 

Thái Bình là địa phương có truyền thống sản xuất nông nghiệp từ lâu đời. Trong chiến tranh chống Mỹ, Thái Bình là “vựa lúa” cung cấp lương thực cho tiền tuyến. Từ khi hòa bình lập lại, cho tới nay Thái Bình luôn là địa phương đi đầu trong sản xuất nông nghiệp và thực hiện tốt tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Để tạo điều kiện cho nông nghiệp phát triển bền vững và tương xứng với tiềm năng, Thái Bình đã chú trọng thực hiện nhiều cơ chế, chính sách tích cực nhằm khuyến khích sản xuất nông nghiệp phát triển; quy hoạch nhiều diện tích đất canh tác để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, đồng thời xây dựng nhiều cánh đồng mẫu theo tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (…)

Thái Bình cũng là một trong những địa phương đi đầu của cả nước trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2017, Thái Bình có 200/263 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 76,04% (tăng 187 xã so với năm 2013); có 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (Hưng Hà). Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn ở Thái Bình đang đổi thay từng ngày, người dân nơi đây đã có thể làm giàu trên chính đồng đất quê hương mình và tự tin vượt qua những thách thức để nắm bắt những cơ hội do quá trình hội nhập mang đến./.

 
CÁC THÔNG TIN KHÁC
  Tạp chí Con số và Sự kiện kỳ 1 tháng 5/2019 (545)
  Tạp chí Con số và Sự kiện kỳ 2 tháng 4/2019 (544)
  Tạp chí Con số và Sự kiện kỳ 1 tháng 4/2019 (543)
  Tạp chí Con số và Sự kiện kỳ II tháng 3/2019 (542)
  Tạp chí Con số và Sự kiện kỳ I tháng 3/2019 (541)